• ทุกรุ่น
  • เครื่องยนต์ 110 CC
  • เครื่องยนต์ 125 CC
  • เครื่องยนต์ 150 CC
  • เครื่องยนต์ 200 CC
  • เครื่องยนต์ 250 CC

STC 110SP SCOOTER PLUS

SPECIFICATIONS

STC 110SP SCOOTER PLUS

เครื่องยนต์ : เบนซิน 110 CC

STC 125SP

SPECIFICATIONS

STC 125SP

เครื่องยนต์ : STC 125

STC 150SP

SPECIFICATIONS

STC 150SP

เครื่องยนต์ : STC 150

STC 150SP FT STANDARD

SPECIFICATIONS

STC 150SP FT STANDARD

เครื่องยนต์ : STC 150

STC150SP COVER

SPECIFICATIONS

STC150SP COVER

เครื่องยนต์ : เบนซิน 150 CC

STC200SP

SPECIFICATIONS

STC200SP

เครื่องยนต์ : STC 200

STC250SP

SPECIFICATIONS

STC250SP

เครื่องยนต์ : STC 250